serwis komputerowy, naprawa latopów, naprawa komputerów, września, słupca
Oferujemy szeroki zakres usług informatycznych przygotowanych specjalnie dla firm.
Proponujemy Państwu stałą lub doraźną opiekę informatyczną nad Państwa sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem.

Jedną z form działalności naszej firmy jest świadczenie obsługi technicznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Jest to bardzo ceniona i wygodna forma współpracy, dopasowywana indywidualnie do Państwa potrzeb. Cieszy się rosnącym zainteresowaniem, gdyż gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacji struktury systemu informatycznego, pozwala planować wydatki związane z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług, może zostać podpisana w każdej chwili i zawierana jest po uprzednim audycie w Państwa firmie, gdzie określamy ilość sprzętu, którym będziemy się zajmować oraz zakres obowiązków. W ramach usługi, informatyk opiekujący się Państwa firmą udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznych.

Co zyskuje Państwa Firma w ramach opieki informatycznej prowadzonej przez nas:

kompleksowa opieka informatyczna (zakup oraz dostarczenie nowego sprzętu)

niższy koszt prowadzenia obsługi systemu informatycznego

podniesienie jakości usług informatycznych

niezawodność i bezpieczeństwo systemów IT

profesjonalnie zarządzane i efektywne środowisko pracy

obniżenie ryzyka przestojów

wsparcie informatyczne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

fachową obsługę systemów informatycznych

dostęp do najnowszych technologii

gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii

okresowy przegląd, kontrole i gruntowne konserwacje sprzętu, oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie

aktualizacje oprogramowania wg zaleceń producenta

prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu

stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych

stałą opiekę i nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem

stałą pomoc przez telefon

bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dotyczące koniecznych modyfikacji

pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu IT firmy

obniżenie kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem stanowiska pracy

bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy