OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM PSARY WIELKIE

Oferujemy szeroki zakres usług informatycznych przygotowanych specjalnie dla firm.
Proponujemy Państwu stałą lub doraźną opiekę informatyczną nad Państwa sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem.

Jedną z form działalności naszej firmy jest świadczenie obsługi technicznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Jest to bardzo ceniona i wygodna forma współpracy, dopasowywana indywidualnie do Państwa potrzeb. Cieszy się rosnącym zainteresowaniem, gdyż gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacji struktury systemu informatycznego, pozwala planować wydatki związane z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług, może zostać podpisana w każdej chwili i zawierana jest po uprzednim audycie w Państwa firmie, gdzie określamy ilość sprzętu, którym będziemy się zajmować oraz zakres obowiązków. W ramach usługi, informatyk opiekujący się Państwa firmą udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznych.

Co zyskuje Państwa Firma w ramach opieki informatycznej prowadzonej przez nas:

kompleksowa opieka informatyczna (zakup oraz dostarczenie nowego sprzętu)

niższy koszt prowadzenia obsługi systemu informatycznego

podniesienie jakości usług informatycznych

niezawodność i bezpieczeństwo systemów IT

profesjonalnie zarządzane i efektywne środowisko pracy

obniżenie ryzyka przestojów

wsparcie informatyczne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

fachową obsługę systemów informatycznych

dostęp do najnowszych technologii

gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii

okresowy przegląd, kontrole i gruntowne konserwacje sprzętu, oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie

aktualizacje oprogramowania wg zaleceń producenta

prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu

stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych

stałą opiekę i nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem

stałą pomoc przez telefon

bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dotyczące koniecznych modyfikacji

pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu IT firmy

obniżenie kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem stanowiska pracy

bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy